01 آبان
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ https://plink.ir/bleaching

سمپوزیوم آنلاین بلیچینگ

07 مهر
9:00 ب.ظ - 10:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

عامل اصلی پیشرفت علم؛ دانشگاه ها یا شرکت های دانش بنیان؟

18 شهریور
9:30 ب.ظ - 10:30 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

“Just Being White”, is that all?

28 مرداد
9:00 ب.ظ - 10:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

آشنایی با برندهای مختلف باندینگ

14 مرداد
9:00 ب.ظ - 10:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

دندانپزشکی: علم یا هنر؟

31 تیر
9:00 ب.ظ - 10:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

اختلاف دندانپزشکان در تشخیص پوسیدگی

17 تیر
9:00 ب.ظ - 11:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

انتخاب باندینگ مناسب

03 تیر
9:30 ب.ظ - 11:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

تنوع مواد و تجهیزات دندانپزشکی : تهدید یا فرصت؟