تاریخ شروع

9:30 ب.ظ

یکشنبه, اردیبهشت 28, 1399

تاریخ پایان

11:00 ب.ظ

یکشنبه, اردیبهشت 28, 1399

آدرس

لایو اینستاگرام موسسه

اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون های بیس و لاینر ، زیرترمیم های کامپوزیت خلفی