تاریخ شروع

9:00 ق.ظ

جمعه, تیر 13, 1399

تاریخ پایان

4:00 ب.ظ

جمعه, تیر 13, 1399

آدرس

حضوری

کارگاه حضوری کامپوزیت خلفی