دکتر محمدباقر رضوانی

بورد تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
فارغ التحصیل دوره عمومی و تخصص از دانشگاه تهران
دانشیار بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی شاهد
دارای بیش از چهل مقاله علمی دندانپزشکی

دوره های آموزشی من

!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.

ارسال پیغام